BancDeSwiss Banking

Bank
På Banc de schweiziska, kan du ladda ditt personliga konto med de stora betalningsmetoder.

Samtidigt ditt arbete Banc de schweiziska konto liknar ett checkkonto, där du kan betala av ditt saldo i sinnet.

Eftersom säkerheten för kundernas medel är vår högsta prioritet – vi förse våra kunder med endast insättningsmetoder, som vi har testat .

Nedan finns hela listan över tillgängliga betalningsmetoder.

Om du har problem med dina inbetalningar eller utbetalningar, tveka inte att kontakta oss.

BancDeSwiss Villkor

1 Allmänt

1,1 Banc de schweiziska är ett varumärke som tillhör Keplero Holdings Ltd, Cypern. Användning av webbplatsen www.bancdeswiss.com (“webbplatsen”) och erbjuds av Banc de schweiziska tjänster gäller följande villkor.
1,2 Intresserade användare måste läsa alla villkor i detta avtal samtycker till och accepterar dem innan de blir kund hos Banc de schweiziska. Villkoren kan inte ändras. Detta gäller särskilt de bestämmelser som anges nedan, och även de som är införlivade genom hänvisning. Kunder med Banc de schweiziska och villkor inte är överens, be tjänsteutbudet inte kommer att använda den och använda webbplatsen för Banc de schweiziska brådskande.

2 Online-tjänster erbjuder

2,1 Med skicka användarnamn och lösenord är kunden rätt att använda webbplatsen och handelsplattform för Banc de schweiziska. /> 2,2 Webbplatsen ger ingå binära optioner på vissa av Banc i Schweiz angivet underliggande index, exempelvis valuta-och aktiekurser och råvarupriser ("Transaktionen"). Det rekommenderas att läsa innan du gör några investeringar noterna till transaktionen på webbplatsen.

2,3 Kunden har tillgång till elektroniskt innehåll, realtidsinformation om valuta enligt olika valutor, samt programvara för utförande handelstransaktioner på valutamarknaden via Internet, telefon eller fax, och alla andra funktioner, innehåll eller tjänster (“Tjänsterna “). Banc de schweiziska är med vederbörlig uppskattning av den oro som kunden har rätt att ändra tjänster efter eget gottfinnande begränsa eller avbryta helt.

3 Krav till kunder

3,1 Kunden måste se till att han har fått alla transaktioner och tjänster överensstämmer med lagen och att den uppfyller alla rättsliga krav för användningen av webbplatsen. Kunderna kan endast sådana personer eller enheter, den 18, de År och kan ingå juridiskt bindande avtal under gällande lag för var och en. Användningen av denna webbplats genom minderåriga eller inte helt kompetenta personer är förbjudet. /> 3,2. Kunden försäkrar att de medel kommer som säkerhet för handel på Banc de schweiziska konto överförs, inte från olaglig eller brottslig verksamhet eller från en okänd källa.

3,3. Banc de schweiziska tjänster är tillgängliga endast för de som är tillgängliga för kunder som har tillräcklig erfarenhet och kunskap i ekonomiska frågor, och är i stånd att väga fördelar och risker med att ingå transaktioner. Användarna ansvarar själva för någon av sina transaktioner som gjorts och / eller för de beslut som de har gjort på grundval av webbplatsen eller informationsinnehåll, möta, träffa eller vara. Banc de schweiziska ansvarar inte för att kontrollera att kunderna har tillräcklig kunskap och / eller erfarenhet, inte heller är Banc de schweiziska skadeståndsskyldig och / eller förluster som kunden att använda Banc de schweiziska hemsida, tjänster eller flera transaktioner uppkommer.
3,4. Kunden förbinder sig att handla om följande aspekter i åtanke:

(a) Informationen på webbplatsen transaktioner kan vara särskilt riskfyllt och leder till en snabb förlust av kapitalbeloppet.
(B) Kunden har fullständig information om alternativ, binära och riskerna med alternativ handel i allmänhet och i synnerhet med den elektroniska alternativ handel. Genomförande av transaktioner på egen risk för kunden som bär riskerna.

(c) Kunden har de resurser som krävs för att finansiera sådana transaktioner.

(d) Kunden har läst villkoren för förvärv av optioner innan du köper och är medveten om vilka konsekvenser kan ha en framgång eller misslyckande.

(e) Kunden är medveten om att det kan resultera i betydande förluster från dåliga investeringar.

(f) Kunden är vidare medveten om att livslängden alternativ kan ibland vara bara några minuter.

4 Registrering krav på information och

4,1. Som en del av registreringen på webbplatsen måste kunden tillhandahålla bl.a. för att förebygga penningtvätt, vissa personuppgifter. Kunden förbinder sig att ge korrekt, korrekt och aktuell information om sin person och inte uppträda som någon annan person eller enhet. Förändringar i personuppgifter för Banc de schweiziska omedelbart anmälas senast 20 (20) dagar efter dess förekomst.

4,2. Om genomförande av transaktioner på webbplatsen kan få vissa identitetshandlingar och ytterligare krävs av Banc de behövs schweiziska dokument. Dessa dokument produceras inte, kan Banc de schweiziska, användarkontot eget gottfinnande att frysa för någon tid eller stänga helt. Utan hinder av föregående bestämmelser Banc de schweiziska har rätt att vägra att öppna ett konto för en person eller enhet av någon anledning eller ingen anledning.

4,3. I det fall att en person på webbplatsen som representant för ett företag, kan det Banc de schweiziska kräver lämplig dokumentation som styrker godkännandet eller rätten till representation.

4,4. Kunden samtycker, som kan lagras all användarkonto och de transaktioner relevanta data för kunder Banc de schweiziska och används i händelse av tvister mellan kunden och Banc de schweiziska.

4,5. Banc de schweiziska kan kontrollera de uppgifter som Kunden efter eget gottfinnande och av någon anledning inte är skyldig att göra. Det påpekas att Banc de schweiziska inte har åtagit sig att kunden för granskning av sådana uppgifter.

4,6 Kunden är ensam ansvarig för underlättas av hans användarnamn och lösenord använder webbsidan. Banc de schweiziska tar inget ansvar för eventuella skador eller förlust av kunder, vilket beror på en felaktig användning eller lagra användarnamn och lösenord. Kunden är skyldig att kontakta kundtjänst Banc de schweiziska omedelbart en eventuell otillåten användning av hans konto. Kunder som registrerar sig för att använda på Banc de schweiziska tjänster på webbplatsen måste ge denna viss personlig identifierande information.

4,7 Banc de schweiziska kommer att hantera de anförtrotts personuppgifter med vederbörlig omsorg och i enlighet med gällande dataskydd och dess sekretesspolicy, process och.

5 Begränsad licens

5,1 Banc de schweiziska ger kunden en icke-exklusiv, icke-överförbar licens för informationen på webbplatsen och tjänster (“Licensen”). Licensen kommer endast att beviljas under förutsättning att fullständig överensstämmelse med dessa villkor.

5,2 Kunden förklarar att han inledde utan föregående skriftligt medgivande från Banc de schweiziska tredje part innehåll eller annat material som finns på Banc de schweiziska hemsida.

5,3 Kunden förbinder sig att använda informationen från datasystem för Banc de schweiziska för det enda syftet att genomföra transaktioner på Banc de schweiziska hemsida.

5,4 Kunden samtycker även till elektronisk kommunikation som Banc de-schweiziska webbplats inte användas för andra syften olagliga, kränkande, trakasserande, ärekränkande, nedsättande, pinsamt, obscent, hotande, hatiskt eller privatliv sårande. har

6 Finansiell information

6,1. Banc de schweiziska erbjuder ett brett utbud av finansiell information finns att skapas av Banc de schweiziska eller levereras av tredje part. Detta inkluderar, men de finansiella marknadsdata, aktieinformation, nyheter, åsikter analytiker och analys rapporter, diagram / illustrationer eller annan finansiell information (“Finansiell information”).

6,2. Genom att tillhandahålla finansiell information utgör inte investeringsrådgivning tillhandahålls. Trots samvetsgrann undersökning av de valda källorna, förvärvar Banc de schweiziska garanterar inte korrekthet, aktualitet, fullständighet eller korrekta sekvensering av de framsteg som Finansiell information.

6,3. Finansiell information kan vara otillförlitliga av olika skäl eller föråldrade mycket snabbt. Detta beror delvis på förändrade marknadsförutsättningar eller ekonomiska förhållanden och omständigheter. Banc de schweiziska behöver inte kontrollera uppgifterna eller åsikter eller uppdateringar. Banc de schweiziska förbehåller sig rätten att avbryta utbudet av finansiell information när som helst och utan föregående meddelande eller stoppa helt.

6,4 Det är ensam ansvarig för kunden att kontrollera tillförlitligheten av information om Banc de schweiziska hemsida och dess lämplighet för deras behov. Banc de schweiziska frånsäger sig allt ansvar för eventuella anspråk, förluster eller skador av något slag som kan orsakas av information på webbplatsen (eller referenser och länkar på webbplatsen).

7:e Hypertextlänkar och länkar till andra webbplatser

7,1 Banc de schweiziska kan innehålla länkar (kallas hypertext) länkar till andra webbplatser. Dessa länkade webbplatser och deras innehåll som erbjuds av tredje part eller kontrolleras. En sådan länk till en webbplats innebär inte godkännande, testning, support eller anknytning till länkade webbplatsen representerar

7,2 Banc de schweiziska har sina kunder och användare av webbplatsen uttryckligen att med hjälp av tjänster länkade webbplatser kan anta risker som skall undersökas mot bakgrund av dessa webbplatser.

7,3 genvägar och länkar till andra webbplatser tillhandahålls av Banc de schweiziska enbart som en informationstjänst. Kunden accepterar att Banc de schweiziska tar under något ansvar för förlust eller skada som uppkommer vid användning av det länkade innehållet eller tjänster webbplatser.

8:e Rättigheter Banc de schweiziska med avseende på konto

8,1. Banc de schweiziska förbehåller sig rätten att vägra tillhandahållande av tjänster eller betalning av vinster till legitima skäl. Legitima skäl är:

(a) fall där Banc de schweiziska har anledning att tro att verksamheten i kunden på Banc de schweiziska webbplats är olagliga.

(b) fall där Banc de schweiziska av beteendet hos en kund eller sin verksamhet hotas en skatt, regelverk eller andra finansiella nackdel.

(c) fall där Banc de schweiziska notera verksamhet förvärvade kunder genom dessa villkor kränks eller hotat att bryta.

(d) Fall där Banc de schweiziska rätt att anta, är att informationen som ges av kunden till hans eller hennes identitet, inklusive e-postadress som inte motsvarar de faktiska förhållandena.

8,2 Kunden håller med om att Banc de schweiziska kan begränsa handel, betalningar, tjänster eller andra aspekter med anknytning till kontot, om det krävs enligt lag. Dessa inkluderar domstolsbeslut, förordningar eller verkställighet av skattemyndigheter och andra myndighetskrav som orsakas av restriktioner. Kunden är nöjd. Medveten om att Banc de schweiziska kan vara att uppfylla ovanstående krav och krav tvingas betala ut pengar från kontot eller blockera Kunden ska i sådana fall inget skadeståndskrav mot Banc de schweiziska.

8,3. Kunden kan bara anta att ett visst arbete kördes när det fullgöra kontraktet bekräftades av Banc de schweiziska tjänsteman. Kunden är skyldig att kontrollera innan du utför några ytterligare order status väntande order. Kunden är ansvarig för den händelse som redan är utfärdade identiska ordrar med nya order från kunder, även om detta leder till ett negativt saldo på sitt konto.

8,4. Kunden är ansvarig för orderbekräftelser och e-post, skickade post eller varje annan form av Banc de schweiziska kontoutdrag ska kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Om inte kunden är inom tre (3) bankdagar gör några invändningar, det Banc de schweiziska tror att kontoutdragen är korrekta.

8,5. Banc de schweiziska erbjuder en speciell avbokning funktion som tillåter spelare att avbryta en handel några sekunder efter avrättningen. Banc de schweiziska förbehåller sig rätten att vid missbruk av något slag, särskilt när det gäller inställda funktionen att hålla inne eventuella vinster och stoppa positioner. Den tillåtna inställda eller avbrytande uppgår 0,25 gånger antalet korrekt avslut. Varje hävning eller uppsägning kurs kan också vara straffbart som missbruk till följd av eventuella vinster kan bibehållas.

9:e Och uttag

Inlåning:

9,1 Banc de schweiziska låter sina kunder att utföra under de förhållanden som visas på betalningarna webbplatsen insättning respektive användarkonton via olika betalningssystem såsom kreditkort, banköverföring och andra. Och utflöden av kontanter är inte möjligt.

9,2 Minsta insättning till kontot är 100 €
9,3 Samtliga banköverföringar kontrolleras av vår personal och redigeras manuellt. Behandlingen av inkommande banköverföringar tar generellt till sju arbetsdagar.
9,4 Banc de schweiziska förbehåller sig rätten, beroende på vald betalning minsta och / eller för att ställa maximibelopp för insättningar. Möjliga restriktioner är i “Bank” som finns på Banc de schweiziska hemsida.

9,5 Banc de schweiziska förbehåller sig rätten att ta ut beroende på de valda betalning transaktionsavgifter. Eventuella avgifter är i “Bank” som finns på Banc de schweiziska hemsida.

9,6 Banc de schweiziska förbehåller sig rätten att lägga till fler betalningsalternativ eller begränsa befintliga eller einzustellen.9.7 återkrav, avgifter annullering, ryggar avgift och andra kostnader i samband med felaktig insättning skall bäras av kunden.

betalningar:

kontrollerade 9,8 Banc de schweiziska ekonomiavdelning och hanterar alla ansökningar om utbetalning manuellt. Det gjorde inga automatiska transaktioner.
9,9 Minsta betalningsbelopp på kontot är 100 €

9,10 Samtliga utbetalda belopp måste användas för handel på Banc de schweiziska plattform. /> 9,11 Summan av de utbetalda beloppen måste tas minst en gång, så att ett tillbakadragande gratis.

9,12 Om dessa kriterier inte uppfylls, Banc de schweiziska förbehåller avgift på 5% av betalningen belopp eller minst 25 beräknade euro.

9,13 Om en ansökan om utbetalning kommer att göras för användarkontot som inte automatiskt samtidigt betalade önskad mängd, dvs faktureras dragits av.
9:14 Banc de schweiziska bearbetat alla ansökningar om betalning inom fem (5) bankdagar efter det att ansökan om utbetalning undersöktes. För detta ändamål skall följande villkor vara uppfyllda:
(A) En begäran om betalning innehåller all nödvändig information.
(B) En begäran om betalning (inklusive mål-konto, kreditkort etc.) körs på namnet på Banc de schweiziska kontoinnehavare.
(C) Banc de schweiziska är alla nödvändiga för att entydigt identifiera sökanden, innan dokument.
(D) önskat program är högre eller lika med den minsta utbetalningen
(E) bankkontot har tillräcklig täckning.
9,15 När ansökan är godkänd av Banc de schweiziska finansavdelning kommer pengarna att dras från kontot, och det kan ta längre tid beroende på stranden av kunden, 06:55 extra arbetsdagar för det utbetalade beloppet krediteras målet kundens konto. I den sista perioden för återföring Banc de schweiziska har inget inflytande.
9:16 Banc de schweiziska förbehåller sig rätten att avslå en ansökan om betalning på vissa betalningsmetoder och kan utan motivering som kan investeras i form av en banköverföring till ett bankkonto för kunden.
17,9 Klagomål angående utbetalningarna gör inom 30 dagar för att lämna in krav på betalning.
9:18 Banc de schweiziska sin ångerrätt gränser (per vecka) för att upprätta reserver och ta ut avgifter för uttag.

10. Inaktiva konton

10,1 Om under en period av sex (6) månader, inga affärer görs via ett användarkonto är användarkontot “stängd” när de ses. Ett användarkonto tilldelas status “stopped” vid den första arbetsdagen efter sex (6), transaktioner-fria månader. När en användare har fått status som “stänga”, är

(a) radera kontot och alla bonusar
(B) en månatlig konto underhåll avgift på 10% av saldot, men inte mindre än € 5 (5 €) och samlas in från de tillgångar som bort i kontot.
(C) Månadskalkyl avgifter dras från saldot tills balansen är slut helt. Användarkonton utan saldon är stängda.

10,2 ställning “stänga” kommer att upphöra så fort den första transaktionen hanteras av en övergiven konto. Banc de schweiziska är från den tid då kontot inte längre “stänga” är att inte göra några ytterligare bankavgifter. Redan har tagits upp de avgifter kontosaldo, som dras före detta datum inte kommer att återbetalas.

11 Banc de schweiziska överseende

11,1 Banc de schweiziska erbjuder nya och befintliga kunder ett utbud av attraktiva bonusar och belöningar program till (“forskarutbildning”). Dessa forskarskolor har kredit bonusar och engångskostnader krediter handel. Dessa program är begränsade tid erbjudanden som nya villkoren för Banc de schweiziska eget gottfinnande, utan föregående meddelande för att ändra.

11,2 krav för utbetalning av pengar efter kredit bonusar eller krediter handel påstods, är mängden baserad handel med optioner på Banc de schweiziska plattform. Följande krav måste uppfyllas:
(A) beviljats ​​för 10% bonus kredit eller handel krediter måste handla / transaktioner görs, summan av som är av värde större än eller lika med 10 gånger bonusen beviljats,
(B) beviljas för 50% bonus kredit eller handel krediter måste handla / transaktioner görs, är summan större än eller lika i värde med 15 gånger bonusen beviljats,

(c) 100% kreditbeloppet för bonus och krediter handel måste handla / transaktioner görs, summan av som är av värde större än eller lika med 20 gånger bonusen beviljas.
11,3 Bonusen kan endast överföras till kontot för Banc de schweiziska kunder om de tillämpliga kraven uppfylls. /> 11,4 En välkomstbonus beviljas endast en gång per kund. /> 11,5 Kunden skall användas för handel inledningsvis dras av från tillgångar som ställts som säkerhet förvaltning av en klient. Bonuskrediter endast aktiveras för handel om de ställda säkerhetshantering av en kund tar slut. /> 11,6 Utbetalningen av kundens lagras som en backup kredit från sin Banc de schweiziska konto innan alla bonusvillkor orsakar omedelbar borttagning av alla handelsdagar krediter eller bonus kredit kundens konto. /> 11,7 Alla manipulering eller andra former av bedrägeri i samband med tillhandahållande av Banc de schweiziska bonusprogram leder till omedelbar stängning av Banc de schweiziska konto och radera det ackumulerade vinster.

12 Rekrytera en vän

12,1. Banc de schweiziska kunder har rätt att en vänskap bonus om:
a) som en rekryterad vän (“som avses”) öppnas i enlighet med villkoren i vänskap bonusen ett konto hos Banc de schweiziska med minsta insättning på € 100,00, och därmed på Banc de schweiziska hemsida. Grundläggande krav här är att anges vän tidigare hade ingen hänsyn till Banc de schweiziska och
b) innan öppnandet av Banc de schweiziska konto med den rekryterade personen annonsören måste ha ett giltigt användarkonto med Banc de schweiziska med ett saldo på minst 100,00 € och som har gjort det minst en åtgärd (handel).

Mängden € 50,00 per vänskap bonus är för annonsörerna. Krediteras på kontot är två arbetsdagar efter kraven för tilldelning av vänskap bonusen är uppfyllda. Krediten är kunderna (annonsörerna) krediteras deras Banc de schweiziska konton. Banc de schweiziska kunden kan lösa in vänskapen bonus om affärerna med ett värde av minst 10 gånger totalt den utförda vänskap bonusen.

12,2. Vänskapen bonus är inte kombineras med andra erbjudanden Banc de schweiziska program. Det är, bör en annonsör / värvade att hävda äran för någon annan bonus eller belöningar program – utöver vänskap bonus Banc de schweiziska – har får annonsören / skall endast de högre termer bonus värde. Den exakta fördelningen av ansvar i det enskilda fallet efter eget gottfinnande Banc de schweiziska.
12,3. När den är stängd när som helst före fördelningen av vänskap bonus, Banc de schweiziska hänsyn till annonsören eller de rekryterade eller blockerade eller om det finns skäl att en av de två uteslutna från fördelningen av bonusar, inklusive fördelningen av vänskap bonus inställda.

12,4 Det finns ingen gräns för hur många vänskap bonusar annonsörer, motsvarande emot tillämpliga bestämmelser i Banc de schweiziska. Avses endast komma en gång för att njuta av en vänskap bonus. Vid fördelningen i samband vänskap bonus rättslig prövning.

13th Ansvarsbegränsning

13,1. Banc de schweiziska åtagit sig att tillhandahålla löpande tjänster på webbplatsen. Banc de schweiziska ännu inte garanteras att tjänsterna kommer att tillhandahållas utan avbrott och begränsningar samt säker och fri från fel. Banc de schweiziska betyder inte att tjänster av obehörig åtkomst till webbplatsen servern, skador hårdvara, mjukvara, kommunikation och system fel / misslyckanden, och orsaker att även i samband med leverantörer av handel data för Banc de schweiziska eller leverantören av Banc de schweiziska eller deras företrädare kommer att påverkas. Banc de schweiziska ansvarar inte för tekniska fel på telefonnätverk eller-linjer, datorsystem, servrar eller Internetleverantörer samt annullering av sina tjänster på grund av tekniska problem eller flaskhalsar på Internet.
13,2. Tillhandahållande av tjänster av Banc de schweiziska beror bland andra tredje parter. Banc de schweiziska ansvarar inte för handlingar eller försummelser av tredje part eller för någon skada eller förlust för kunden eller tredje part på grund av eller till följd kostnader i samband med dessa handlingar eller försummelser.
13,3. Banc de schweiziska ansvarar inte för skador som orsakas av en händelse av force majeure eller uppkommit andra icke-styrbara av Banc de schweiziska sätt och har påverkat tjänster och handel på webbplatsen.
13,4 Banc de schweiziska och dess representanter är inte ansvariga för vite, inklusive direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, efter och / eller andra skador av något slag, inklusive, men inte skador till följd av en förlust av användning, ett fall av data eller vinst, avveckling av transaktioner, användning av tjänsterna på ett fördröjt användning av Tjänsterna, eller problem under försöket att transaktioner eller användning av tjänster eller tjänster som inte tillhandahålls som en del av dessa tjänster eller den information som lämnats program, resulterar produkter och tjänster eller när du tar plats i någon annan form av utnyttjande av tjänster. Även om Banc de schweiziska eller deras företrädare har informerats om möjligheten av ovannämnda skada, inklusive Banc de schweiziska ett avtalsrättsligt ansvar, kränkning, strikt ansvar eller annat ansvar.

14. Förebyggande av penningtvätt

14,1 Banc de schweiziska tillämpar bästa praxis förfaranden för att förhindra penningtvätt. I detta sammanhang förbehåller Banc de schweiziska, rätten att neka sina tjänster till kunder över, och deras transaktioner restitution, kommer omfattas av dessa villkor inte accepteras eller handlat i strid med dem:
14,2 Kunden skall tillhandahålla all nödvändig personlig information när du registrerar dig för händelsen.

14,3 Vinster betalas ut till kunder som har registrerat personligt ansvar och Banc de schweiziska konto öppnas och aktiveras av deposition (er).

04,14 vinster betalas endast till den faktiska ägaren av kontot.

14,5 Om en kund gör betalningar via kredit-eller betalkort, så vinster utbetalas endast till den person vars namn står på kortet eller betalning görs endast till samma kredit-eller betalkort .

14,6 Endast ett konto per person / företag är tillåtet.
7,14 Priser kan inte delas ut till konton i falska namn eller på flera konton från samma person. /> 14,8 Banc de schweiziska förbehåller sig rätten från tid till annan efter eget gottfinnande lämplig bevis på identitet kundernas efterfrågan (t.ex. attesterad kopia av pass)

15. Immaterialrätt

15,1. Ägare av upphovsrätten och immateriella rättigheter på webbplatsen och de tjänster är Banc de schweiziska eller tredje part som har Banc de schweiziska beviljade användningen av dessa immateriella rättigheter på webbplatsen och tjänsterna. Trots det föregående bestämmelsen är Banc de schweiziska ensam ägare till registrerade och oregistrerade namn, varumärken, patent och mönster på webbplatsen, de affärshemligheter i samband med drift och service av webbplatsen, webbdesign, tekniska data på webbplatsen, inklusive alla mjukvarusystem, tillämpningar, grafik, andra filer, koder dator, texter och / eller material som finns häri.

15,2. Kopiering, distribution, reproduktion, publicering, eller helt eller delvis utlämnande av uppgifter till tredje part är förbjuden. Om inte Banc de schweiziska inte har godkänt det skriftligt, är det inte tillåtet att ändra data helt eller delvis, för att användas i reklamsyfte, distribuera, överföra, sälja, distribuera eller kommersiellt exploatera.

15,3. Om inget annat uttryckligen anges är de Banc de schweiziska överlät material och / eller meddelanden, inklusive idéer, kunskap, metoder, planer marknadsföring, information, frågor, svar, förslag, e-post och kommentarer, icke-konfidentiellt och kunden håller den intellektuella egendom i den. Avtalet till användarvillkoren som Banc de schweiziska tillstånd att använda några kunduppgifter (exklusive personliga identifieringsuppgifter för kunden) att överväga. Sådan användning kräver inte ytterligare godkännanden av kunden och / eller inte faktureras separat.

16. Skador

Kunden håller Banc de schweiziska och dess ombud, anställda, direktörer, efterträdare och deras tilldelar (“försäkrade parter”) skadeslösa från och mot alla skulder, förluster, skador, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som ersätts av människor uppstår eftersom kunden inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet fullt ut och i god tid och / eller Banc de schweiziska måste dock vidta rättsliga åtgärder.

17. Löptid och uppsägning

villkor i detta avtal är obegränsad, men det är Banc de schweiziska och ger kunden möjlighet att säga upp avtalet när som helst genom att underrätta den andra parten. Med en uppsägning, är det inte längre möjligt att utföra kundtransaktioner på den nya Banc de schweiziska hemsida. Kunden måste i detta fall att lämna in en ansökan om stöd enligt punkt 9.

18. Slutbestämmelser

Ansvarsfriskrivning Banc De Swiss,Banc de schweiziska

Bei Binären Optionen besteht, wie bei jeder anderen Form des Handels an den Finanzmärkten, ein Risiko, das Sie die investierte Summe ganz oder teilweise verlieren. Dementsprechend sollten Sie niemals mit Geld handeln, das Sie nicht auch verlieren können.

Der Handel mit Optionen birgt ein Verlustrisiko. Bitte lesen Sie unsere AGB bevor Sie mit dem Handel von Binären Optionen beginnen. Die Kurse auf unserer Webseite sind die Kurse, zu denen Banc de Swiss bereit ist, Ihnen die Optionen zu verkaufen. Dementsprechend können diese Kurse teilweise von den Kursen an den Börsenplätzen abweichen. Alle Kurse auf unserer Plattform sind die spreadbereinigten Kurse, die von Reuters bereit gestellt werden. Alle Kurse auf unserer Plattform werden mit einigen Sekunden technisch bedingter Verzögerung in unser System eingespeist.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die lokale Gesetzgebung beachten.

Für die Versteuerung Ihrer Gewinne sind Sie selbst verantwortlich.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, Banc de Swiss EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESSED, IMPLIED OR STATUTORY, RELATED TO THE SITE, PLATFORM, CONTENT, AND SERVICES, INCLUDING AND WITHOUT LIMITATION THE WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS, COURSE OF DEALING OR COURSE OF PERFORMANCE. Banc de Swiss DISCLAIMS ANY WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED REGARDING: (I) THE SECURITY, ACCURACY, RELIABILITY, TIMELINESS AND PERFORMANCE OF THE SITE, CONTENT, PLATFORM, AND SERVICES; AND (II) THE SITE, PLATFORM AND SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED, ERROR-FREE OR THAT ANY ERRORS WILL BE CORRECTED; AND (III) REGARDING THE PERFORMANCE OF OR ACCURACY, QUALITY, CURRENCY, COMPLETENESS OR USEFULNESS OF ANY INFORMATION PROVIDED BY THE SITE, PLATFORM AND SERVICES.

Med Banc De Swiss,Banc de schweiziska, har du rätt partner på sidan!

100% service till våra kunder

Banc de schweiziska dig den mest professionella handelsplattformen möjliggör digitala alternativ. Digitala alternativ eller binära optioner är det snabbaste och mest effektiva sättet att även små prisrörelser i en mängd underliggande värdepapper för att generera stora vinster.

Banc de schweiziska, att vara en aktiv globala investeringar huset har ett enkelt och intuitivt sätt att våra binära optioner plattform till oddsen för det internationella finansiella deltar. Du kan handla för 170 viktigaste underliggande tillgångar från hela världen och snabbt och enkelt tjäna pengar på Forex, råvaror, index och aktiekurser, oavsett om de ökar eller minskar.

Sedan vår start har vi övertygade redan tusentals kunder från vår kompetens inom handel på de finansiella marknaderna. Det är lätt att använda och pålitlig mjukvara samt vår utmärkta kundservice har gjort det en schweizisk Banc de Tysklands ledande leverantörer.

Binära optioner är inte ett nytt finansiellt instrument, sedan början av 20- Talet, tillgångsslaget redan kända och har under de senaste åren blivit mer och mer tillgängliga för privata investerare.

Banc de schweiziska gör handel med optioner enkelt: tidigare beräknade betalningar och fastställd risk får du insyn som tidigare var reserverade för investeringar hus och vet med valutahandlare exakt vilka möjligheter du har och vilken risk du gå

Vi representerar således den mest öppna formen av värdepappershandeln är tillgänglig för den tidigare tillgängliga på den tyska marknaden.

Använd våra tjänster konsulter

Våra utbildade och erfarna konsulter kommer gärna hjälpa dig att utveckla tillsammans med dig ett lämpligt investeringsstrategi och för att hjälpa dig att göra dina egna investeringsbeslut. Du är på din råd om dina investeringar och Banc de schweiziska plattform.

Oavsett vilken marknad du vill vara aktiv …

Banc de schweiziska, har du rätt partner på sidan

BancDeSwiss en knapptryckning alternativet

Ett alternativ i vilket en investerare erhåller en fördefinierad fast utbetalning om priset på instrumentet når eller överskrider en viss nivå. För att betala måste det alternativet vara under sin livscykel endast en gång nått den förutbestämda nivån eller längre. Inte vara förutbestämd nivå uppnås eller överskrids, är den ursprungliga investeringen förlorad.

Säljoption Un BancDeSwiss.se

Säljoption Un BancDeSwiss.se

Råvaror

råvaror är det gemensamma namnet för råvaror från olika sektorer som energi, livsmedel och metaller. För mer information, se under “Index över instrument.”

Banc De Swiss Löptid Pris

priset på den underliggande tillgången vid utgången av alternativet. Detta pris kallas pengar (vinnare), out of the money (förloraren) eller pengar ges (i slips).

Binära Optioner (digitala alternativen)

alternativ med en av de kommersiellt tillgängliga en förutbestämd eller fast belopp om den underliggande finansiella instrumentet innan period av nedgång då återförsäljaren valt “riktning” (upp eller ner rör sig i förhållande till det värde som möjlighet vid köptillfället hade).

BancDeSwiss kurser

BancDeSwiss gör det möjligt för kunder att köpa finansiella instrument utan spreadar och sälja. Öppningen pris för en säljoption = öppning pris för en köpoption.

www.buy-email.com

Germany Sweeden Italian Russian


 • www.bancdeswiss.de ,www.bancdeswiss.it, www.bancdeswiss.se, www.bancdeswiss.ru


  Is Available For SALE

  Don't miss this opportunity to get this domain for your business!
  skype: rolkaxx

 • Recent Posts • Tags

  Banc de schweiziska Banc de schweiziska handelsplattform Banc de schweiziska VIP program och bonus Banc de Swiss BancDeSwiss BancdeSwiss.com BancdeSwiss.de BancdeSwiss.info BancdeSwiss.it BancdeSwiss.net BancdeSwiss.org BancdeSwiss.ru BancdeSwiss.se BancdeSwiss.se se vårt bidrag till en annan kallas Banc de Swiss bedrägeri BancdeSwiss de Banc de schweiziska webbplats BancdeSwiss de är en nykomling bland de binära optioner Mäklare Banc de Swiss Drift och funktioner i programvaran Banc de Swiss en Qualitatsbroker med enastående tyska Support Banc de Swiss En rapport sina egna erfarenheter Banc deSwiss erfarenheter BancdeSwiss erfarenhet och test av Tysklands nr-1 BancdeSwiss handel konto kan du enkelt ladda via banköverföring Visa eller MasterCard BancdeSwiss hör vid sidan av andra skjuta komprimerar som Banc de Swiss insättningar via banköverföring BancdeSwiss i stående Banc de Swiss mäklare Nyheter Banc de Swiss som demo BancdeSwiss Som den bästa plattformen för binära optioner Banc de Swiss webbplats Banc Internet Bank de Swiss Bank de Swiss gjorde det med en mäklare Bank de Swiss poäng enligt vår mening BankdeSwiss sv han har bortskämd de val du kan agera över 170 olika tillgångar Bankkonto och det kan göras i euro eller US-dollar Den Clous av Banc de Swiss Easy Money enkel handel finansiell handel Forex BancDeSwiss Handel i den schweiziska banken de inte ens med en intensiv användning av det tyska språket och den tyskspråkiga stöd och även en motsvarande webbplats Lätt lönsamma handlare One Touch Alternativ Banc De Swiss